Instalacje Elektryczne

W zakresie instalacji elektrycznych wykonujemy:
– montaż instalacji elektrycznych
– przyłącza energetyczne
– montaż tablic rozdzielczych i liczników
– instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
– instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V 
– instalacje uziemiające, odgromowe i wyrównawcze 
– przeróbki istniejącej instalacji elektrycznych
– instalacje zasilające urządzenia technologiczne 
– układy sterowania urządzeniami 
– iluminacje zewnętrzne obiektów 
– usuwanie awarii
– pomiary elektryczne
– instalacje ogrodowe
– podłączenie sprzętu AGD.
 
Oferujemy Państwu doradztwo, wykonawstwo oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Wykorzystując przyrząd firmy SONEL wykonujmy wszelkiego rodzaju pomiary elektryczne. Cały czas pogłębiamy i uzupełniamy naszą wiedzę, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić solidną i fachową obsługę naszych klientów. 
 
• Pomiary okresowe, kontrolne instalacji elektrycznych, odgromowych oraz uziemień zgodnie z wymogami ustawy – „Prawo Budowlane” [Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 1994r., Nr 89, poz 414]
•  Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
•  Pomiary stanu (rezystancji) izolacji i ciągłości obwodów
•  Pomiary uziemień ochronnych, roboczych oraz instalacji odgromowych
•  Badania wyłączników różnicowo-prądowych
•  Badania kontrolne elektronarzędzi
•  Inwentaryzacje instalacji elektrycznych

Altech Piotr Jeleń

ul. Prandoty 25 64-360 Przyprostynia

tel. 693 294 054

altechsecurity@wp.pl

Polityka prywatności