Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest przedsiębiorstwo ALTECH Piotr Jeleń z siedzibą w Przyprostyni przy ul. Prandoty 25, NIP 9730704468

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

Napisz do Nas wiadomość, osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych odpowie na przesłaną wiadomość:

 

Mail wyślij na altechsecurity@wp.pl

 

Adres: RODO ALTECH UL. PRANDOTY 25, 64-360 PRZYPROSTYNIA

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie kiedy realizowałeś u Nas zamówienie lub kontaktowałeś się z Nami w jakiejś sprawie oraz wtedy gdy wykonywaliśmy dla Ciebie jakąś usługę.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Nas?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 – umożliwienia realizację usługi drogą elektroniczną.

 – zapewnienia obsługi Twoich  transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

 – obsługi reklamacji na w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

 – obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); 

 – kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 – zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą:

 – zakup osoba fizyczna – na tzw. Paragon – adres e-mail, dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres wysyłki), telefon. 

 – zakup na firmę – adres email, dane kontaktowe zamawiającego (imię i nazwisko) informacji o firmie w tym numer NIP i jej adresie i adresie wysyłki.

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonać zakupu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Dokładamy wszelkich starań aby wszystkie Twoje praw wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 – w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 – w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 – w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 – w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 – przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 – Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi logistyczne (kurierzy firm UPS, DHL).  Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać́ do czasu odwołania Twojej zgody na ich przetwarzanie a także po jej zakończeniu w celach:

 – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 – zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 – statystycznych i archiwizacyjnych,

 – maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza EOG.